Strony docelowe to jeden z najważniejszych raportów w SENUTO. W raporcie tym sprawdzisz gdzie na twojej witrynie są najbardziej odpowiednie miejsca docelowe dla twoich słów kluczowych.

W praktyce jeśli masz domenę onet.pl i słowo kluczowe sport system szuka najbardziej odpowiedniej podstrony dla słowa sport w twojej witrynie.

System wybiera do badania dla każdego słowa 3 strony docelowe, do raportu trafia ta, która uzyskała największą liczbę punktów w punktacji od 1 do 10.

W raporcie znajdziesz następujące informacje:

SENUTO

Słów kluczowych – jest to liczba słów kluczowych, które wzięły udział w badaniu. Jest to ta sama liczba, którą monitorujesz w raporcie Pozycje.

Unikalnych stron docelowych – to liczba unikalnych adresów URL uzyskanych w wyniku badania. Czasami jedno lub więcej słów kluczowych ma wspólną stronę docelową co obniża ogólną liczbę unikalnych stron.

Brak stron docelowych – to liczba pokazująca ile słów kluczowych nie ma dopasowanej strony docelowej.

– Średnie dopasowanie – ta metryka pokazuje średnią arytmetyczną wszystkich dopasować. Każde słowo kluczowe otrzymuje swoje dopasowanie do strony docelowej w skali od 1 do 10, na podstawie wszystkich ocen generowana jest średnia.

W dalszej części raportu znajdziesz szczegółowe informacje na temat dopasowań.

SENUTO

Eksport do excela – raport daje Ci możliwość eksportu danych widocznych w tabeli do pliku excel.

Filtrowanie zaawansowane – widoczną na zrzucie ekranu tabelę możesz poddać filtrowaniu zaawansowanemu.

Zmiana strony docelowej – jeśli uznasz, że wybrana przez system strona docelowa jest nieodpowiednia dla danego słowa kluczowego możesz ją zmienić klikając w przycisk „zmień”.

Sprawdź – klikając w „Sprawdź” możesz zobaczyć audyt dopasowania słowa kluczowego do strony docelowej. Audyt ten zostanie opisany poniżej. To właśnie na podstawie danych z audytu tworzona jest ocena dopasowania.

Odnosząc się do poszczególnych ocen warto określić jaka ocena jest odpowiednia.

Dopasowanie 0 – 4 – Strona docelowa jest albo nieodpowiednia dla danego słowa kluczowego, albo wymaga wielu zmian.

Dopasowanie 4 – 8 – Strona docelowa wymaga poprawek, ale najpewniej po optymalizacji będzie tą odpowiednią dla danego słowa kluczowego.

Dopasowanie 8 – 10 – Strona docelowa jest dobrze dopasowana do słowa kluczowego. Bez żadnych modyfikacji można dane słowo kluczowe pozycjonować do danej strony docelowej.

Oczywiście docelową metryką dla każdego słowa kluczowego powinno być 10, ale zakres 8-10 jest już odpowiednim.

 Audyt konkretnego słowa kluczowego

Po kliknięciu w „szczegóły” w tabeli przechodzimy do audytu dopasowania konkretnego słowa kluczowego do strony docelowej. Audyt ten podzielony jest na kilka części:

SENUTO

Strona docelowa: jest to adres strony docelowej dla, której przeprowadzany jest audyt.

Słowo kluczowe: jest to słowo kluczowe, dla którego przeprowadzany jest audyt.

Tabelka z audytem technicznym:

Dla każdej strony docelowej przeprowadzany jest audyt techniczny. W audycie technicznym sprawdzanych jest wiele elementów: znaczniki meta, nagłówki, treść, błędy w kodzie strony.

Przy każdej uwadze widzisz ważność, która oznacza wpływ danej uwagi na SEO. Jeśli w tabeli widzisz wysoką ważność powinieneś szybko daną uwagę usunąć.

Audyt strony docelowej:

Poniżej audytu technicznego strony docelowej znajdziesz audyt dopasowania danego słowa do strony docelowej.

SENUTO

W badaniu bierze udział 9 czynników rankingowych, które widzisz w pierwszej kolumnie. W drugiej kolumnie jest informacja czy słowo kluczowe w stosunku do strony docelowej spełnia dany czynnik.

Np. System sprawdza czy słowo kluczowe znajduje się w treści i podaje status, że słowo znajduje się 10 razy w treści strony. W 3 kolumnie jest informacja o ważności danego czynnika. Powinieneś zaczynać pracę od czynników, które mają najwyższą ważność z punktu widzenia SEO.