Raport Robot to rozbudowany crawl twojego serwisu internetowego. Robot SENUTO w trakcie audytu bada linki twojego serwisu pobierając z nich różne parametry. W zależności od posiadanego przez Ciebie pakietu Robot bada określoną liczbę linków.

Robot został dla łatwiejszej nawigacji podzielony na kilka zakładek.

Zanim zaczniesz pracę z raportem Robota powinieneś wiedzieć o dwóch rzeczach:

a) Wyniki z większości zakładek możesz eksportować do pliku Excel. Nad tabelką szukaj takiego przycisku:

SENUTO

b) Dane w tabelkach można filtrować za pomocą specjalnie stworzonych w tym celu filtrów. W tabelce szukaj następujacego przycisku.

SENUTO

Budowa filtra składa się z kilku elementów (proces wygląda bardzo podobnie do tego w Google Analytics).

Uwzględnij/Wyklucz – wybierz czy system ma wykluczyć czy uwzględnić element, po którym dokonasz filtrowania.

Wybierz kolumnę – wybierz kolumnę po której chcesz filtrować dane.

Wybierz dopasowanie – w tej chwili system obsługuje kilka typów dopasować: zawiera, dopasowanie ścisłe, zaczyna się od, kończy się na. Dodatkowe dopasowania pojawią się niebawem.

Pole do wpisania wartości – w tym polu wpisz wartość po jakiej system ma dokonać filtrowania.

W taki sposób możesz zawęzić tabelę do tytułów zawierających słowo X w tytule.

Statystyki

Statystyki to szybki rzut oka na to jak wygląda twoja witryna. W zależności od twojego pakietu statystyki będą odświeżać się w różnych przedziałach czasowych. Jeśli posiadasz najwyższy pakiet robot zbada twoją witrynę ponownie co 7 dni.

Znajdziesz tu informacje o:

a) Liczbie znalezionych linków: Ta liczba odzwierciedla liczbę podstron w twoim serwisie, którą zbadał nasz robot. Jeżeli liczba podstron nie przekracza wyznaczonej w pakiecie liczby analizowanych podstron to są to najpewniej wszystkie podstrony twojego serwisu.

b) Rodzaj linków: Robot dzieli linki na wewnętrzne i zewnętrzne. Tu znajdziesz informację o tym ile w całej twojej witrynie jest linków zewnętrznych (np. z domena.pl na domena1.pl) a i linków wewnętrznych (np. z domena.pl na domena.pl/strona1.html)

c) Statusy linków: Robot sprawdza status HTTP każdego linku wewnętrznego w twojej witrynie. Ten wykres prezentuje rozkład statusów wśród twoich linków.

Linki wewnętrzne

Jest to raport w ramach robota, który pokaże Ci wszystkie znalezione przez robota podstrony. Jest to raport zbiorczy, ponieważ zawiera w sobie wszystkie dostępne informacje na temat linków wewnętrznych. W poszczególnych kolumnach znajdziesz informacje o:

a) URL: Adres znalezionej podstrony.

b) Rodzaj: Format danej podstrony (np. html, php, xml, asp)

c) Level: oznacza ilość kliknięć od strony głównej jaką wykonał robot aby znaleźć podstronę.

d) Status: jest to status HTTP danej podstrony.

e) Tytuł: jest to znacznik <title> danej podstrony.

f) Dł. Tytułu: jest to długość tytułu na znalezionej podstrony.

g) Opis: jest to znacznika meta description danej podstrony.

h) Dł. opisu: jest to długość znacznika meta description znalezionej podstrony.

i) H1: są tu wymienione wszystkie nagłówki H1 znalezione na danej podstronie.

j) H2: są tu wymienione wszystkie nagłówki H2 znalezione na danej podstronie.

k) Linków wew.: jest to informacja o liczbie linków wewnętrznych wychodzących z danej podstrony. Linki wewnętrzne wg. robota to takie, które wychodzą np. z adresu domena.pl do adresu domena.pl/strona1.html

l) Linków zew.: jest to informacja o liczbie linków zewnętrznych wychodzących z danej podstrony. Linki zewnętrzne wg. robota to takie, które wychodzą np. z adresu domena.pl do adresu domena1.pl

Linki zewnętrzne

Jest to raport pokazujący wszystkie linki zewnętrzne wychodzące z twojej witryny. W poszczególnych kolumnach znajdziesz informację o:

a) Podstrona: jest to podstrona, z której wychodzi dany link.

b) Link: jest to adres do którego prowadzi link wychodzący z twojej witryny.

c) Rodzaj: jest to informacja jakiego rodzaju jest to link (np. img, html)

Statusy odpowiedzi

Jest to raport z zestawieniem wszystkich podstron w twoim serwisie i statusem odpowiedzi danej podstrony.

Tytuły

Jest to raport z zestawieniem wszystkich podstron w twoim serwisie i tytułem (znacznikiem <title>) każdej z podstron.

Opisy

Jest to raport z zestawieniem wszystkich podstron w twoim serwisie i opisem (znacznikiem meta description) każdej z podstron.

Słowa kluczowe

Jest to raport z zestawieniem wszystkich podstron w twoim serwisie i słowami kluczowymi (znacznikiem meta keywords) każdej z podstron.

H1

Jest to raport z zestawieniem wszystkich podstron w twoim serwisie i nagłówków H1 występujących na każdej z podstron.

H2

Jest to raport z zestawieniem wszystkich podstron w twoim serwisie i nagłówków H2 występujących na każdej z podstron.

Obrazki

W tym raporcie znajdziesz wszystkie obrazki znajdujące się na twojej witrynie wraz z wyszczególnionym znacznikiem alt i title. W poszczególnych kolumnach znajdziesz informację o:

a) Podstrona: Jest to podstrona, na której występuje dany obrazek.

b) Adres obrazka: Jest to dokładny adres URL do badanego obrazka.

c) Alt: znacznik alt danego obrazka.

d) Title: znacznik title danego obrazka.

Dyrektywy

Jest to raport z zestawieniem wszystkich podstron w twoim serwisie i zawartości znacznika meta robots.

Raport Robot to świetny raport do wyeliminowania podstawowych błędów w witrynie. Wychwycisz w nim podstrony blokowane dla robotów, błędy 404 i wiele innych elementów, które skutecznie mogą uniemożliwiać pozycjonowanie. Pamiętaj również o tym, że raport jest cyklicznie odświeżany, więc jeśli coś się zmieni poza twoją wiedzą system to wykryje, a Ty będziesz mógł na bieżąco wyeliminować błędy.